Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

De-orllewin Y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Diane King Llafur 529 32% Wedi'i ethol
Peter Prendergast Llafur 492 30% Wedi'i ethol
Matt Dean Bamber Ceidwadwyr Cymreig 246 15% Heb ei ethol
Lee Bowen Ceidwadwyr Cymreig 241 15% Heb ei ethol
James Alexander Ball Annibynnol 122 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1630
Nifer yr Etholwyr 3787
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Diane King 32% Wedi'i ethol
Peter Prendergast 30% Wedi'i ethol
Matt Dean Bamber 15% Heb ei ethol
Lee Bowen 15% Heb ei ethol
James Alexander Ball 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd7
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair3
Cyfanswm a wrthodwyd10