Canlyniadau etholiadau ar gyfer De'r Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De'r Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

De'r Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jeanette Chamberlain-Jones Llafur 661 32% Wedi'i ethol
Ellie Chard Llafur 605 29% Wedi'i ethol
David Lee Thomas Ceidwadwyr Cymreig 395 19% Heb ei ethol
Gloria Jane Lambert Ceidwadwyr Cymreig 394 19% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2055
Nifer yr Etholwyr 2914
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeanette Chamberlain-Jones 32% Wedi'i ethol
Ellie Chard 29% Wedi'i ethol
David Lee Thomas 19% Heb ei ethol
Gloria Jane Lambert 19% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd9