Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dwyrain y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dwyrain y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Dwyrain y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Barry Mellor Llafur 591 26% Wedi'i ethol
Justine Evans Ceidwadwyr Cymreig 497 22% Wedi'i ethol
Tony Thomas Ceidwadwyr Cymreig 492 22% Heb ei ethol
Jacqueline Lynda McAlpine Llafur 472 21% Heb ei ethol
Michael Joseph Jones Annibynnol 184 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2236
Nifer yr Etholwyr 3656
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Barry Mellor 26% Wedi'i ethol
Justine Evans 22% Wedi'i ethol
Tony Thomas 22% Heb ei ethol
Jacqueline Lynda McAlpine 21% Heb ei ethol
Michael Joseph Jones 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6