Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Rhuddlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ann Davies Ceidwadwyr Cymreig 586 27% Wedi'i ethol
Arwel Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 512 23% Wedi'i ethol
Val Simmons Llafur 385 18% Heb ei ethol
Ivor Beech Ceidwadwyr Cymreig 329 15% Heb ei ethol
Bleddyn Rhys Plaid Cymru - The Party of Wales 209 10% Heb ei ethol
Dave Farrall Annibynnol 164 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2185
Nifer yr Etholwyr 3073
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ann Davies 27% Wedi'i ethol
Arwel Roberts 23% Wedi'i ethol
Val Simmons 18% Heb ei ethol
Ivor Beech 15% Heb ei ethol
Bleddyn Rhys 10% Heb ei ethol
Dave Farrall 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd5