Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Prestatyn

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Prestatyn

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

De-orllewin Prestatyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gareth Sandilands Llafur 691 33% Wedi'i ethol
Carol Holliday Llafur 657 31% Wedi'i ethol
Gary Brockbanks Ceidwadwyr Cymreig 423 20% Heb ei ethol
Eddy Oko-Jaja Ceidwadwyr Cymreig 317 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2088
Nifer yr Etholwyr 2895
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 14
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gareth Sandilands 33% Wedi'i ethol
Carol Holliday 31% Wedi'i ethol
Gary Brockbanks 20% Heb ei ethol
Eddy Oko-Jaja 15% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd12
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd14