Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Gogledd)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Gogledd)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Prestatyn (Gogledd) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kelly Clewett Llafur 733 14% Wedi'i ethol
Jason Mathew McLellan Llafur 696 13% Wedi'i ethol
Gill German Llafur 682 13% Wedi'i ethol
Tony Flynn Ceidwadwyr Cymreig 507 10% Heb ei ethol
Rachel Flynn Ceidwadwyr Cymreig 470 9% Heb ei ethol
Sharon Frobisher Ceidwadwyr Cymreig 405 8% Heb ei ethol
Paul Penlington Plaid Cymru - The Party of Wales 380 7% Heb ei ethol
Peter Duffy 344 6% Heb ei ethol
Mike German 310 6% Heb ei ethol
Sonia Penlington Plaid Cymru - The Party of Wales 278 5% Heb ei ethol
Helen Marsden-Duffy 255 5% Heb ei ethol
Robert Niven Forrest Plaid Cymru - The Party of Wales 250 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 5310
Nifer yr Etholwyr 4809
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 14
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kelly Clewett 14% Wedi'i ethol
Jason Mathew McLellan 13% Wedi'i ethol
Gill German 13% Wedi'i ethol
Tony Flynn 10% Heb ei ethol
Rachel Flynn 9% Heb ei ethol
Sharon Frobisher 8% Heb ei ethol
Paul Penlington 7% Heb ei ethol
Peter Duffy 6% Heb ei ethol
Mike German 6% Heb ei ethol
Sonia Penlington 5% Heb ei ethol
Helen Marsden-Duffy 5% Heb ei ethol
Robert Niven Forrest 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair5
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd14