Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Prestatyn Alltmelyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Julie Matthews Llafur 320 61% Wedi'i ethol
Carol Lloyd Evans Ceidwadwyr Cymreig 207 39% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 527
Nifer yr Etholwyr 1556
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Julie Matthews 61% Wedi'i ethol
Carol Lloyd Evans 39% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd4