Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Prestatyn (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Andrea Myatt Tomlin Annibynnol 597 30% Wedi'i ethol
Elen Heaton Llafur 563 28% Wedi'i ethol
Anton Sampson Ceidwadwyr Cymreig 462 23% Heb ei ethol
Julian Thompson-Hill Ceidwadwyr Cymreig 396 20% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2018
Nifer yr Etholwyr 3207
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Andrea Myatt Tomlin 30% Wedi'i ethol
Elen Heaton 28% Wedi'i ethol
Anton Sampson 23% Heb ei ethol
Julian Thompson-Hill 20% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd9