Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Prestatyn (Canol) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jon Harland Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru 806 36% Wedi'i ethol
Hugh Irving Ceidwadwyr Cymreig 387 17% Wedi'i ethol
Bob Murray Llafur 386 17% Heb ei ethol
Tina Jones Ceidwadwyr Cymreig 328 15% Heb ei ethol
Robert Spalding Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru 289 13% Heb ei ethol
Rory Fraser Annibynnol 64 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2260
Nifer yr Etholwyr 2871
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jon Harland 36% Wedi'i ethol
Hugh Irving 17% Wedi'i ethol
Bob Murray 17% Heb ei ethol
Tina Jones 15% Heb ei ethol
Robert Spalding 13% Heb ei ethol
Rory Fraser 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair3
Cyfanswm a wrthodwyd4