Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Elfed Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 497 69% Wedi'i ethol
David Neil Murfitt Ceidwadwyr Cymreig 219 31% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 716
Nifer yr Etholwyr 1509
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 13
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Elfed Williams 69% Wedi'i ethol
David Neil Murfitt 31% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair5
Cyfanswm a wrthodwyd13