Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Llangollen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Karen Anne Edwards Annibynnol 626 25% Wedi'i ethol
Paul Keddie Annibynnol 623 25% Wedi'i ethol
Sarah Marshall Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru 543 22% Heb ei ethol
Stuart Arthur Davies Annibynnol 445 18% Heb ei ethol
Dawn Butters Ceidwadwyr Cymreig 130 5% Heb ei ethol
Roger Jarvis Ceidwadwyr Cymreig 106 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2473
Nifer yr Etholwyr 3355
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Karen Anne Edwards 25% Wedi'i ethol
Paul Keddie 25% Wedi'i ethol
Sarah Marshall 22% Heb ei ethol
Stuart Arthur Davies 18% Heb ei ethol
Dawn Butters 5% Heb ei ethol
Roger Jarvis 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2