Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hugh H Evans Annibynnol 591 67% Wedi'i ethol
Philip Spencer Brelsford Ceidwadwyr Cymreig 146 17% Heb ei ethol
Alex Collins Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru 143 16% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 880
Nifer yr Etholwyr 1911
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hugh H Evans 67% Wedi'i ethol
Philip Spencer Brelsford 17% Heb ei ethol
Alex Collins 16% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2