Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyrnog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyrnog

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Llandyrnog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Merfyn Parry Annibynnol 556 70% Wedi'i ethol
John McGuire 152 19% Heb ei ethol
Nicholas Garnett Ceidwadwyr Cymreig 85 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 793
Nifer yr Etholwyr 1791
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Merfyn Parry 70% Wedi'i ethol
John McGuire 19% Heb ei ethol
Nicholas Garnett 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd1