Canlyniadau etholiadau ar gyfer Efenechdyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Efenechdyd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Efenechdyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Eryl Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 426 79% Wedi'i ethol
Glen Vernon Ceidwadwyr Cymreig 113 21% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 539
Nifer yr Etholwyr 1345
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 13
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Eryl Williams 79% Wedi'i ethol
Glen Vernon 21% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd10
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair3
Cyfanswm a wrthodwyd13