Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyserth

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyserth

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Dyserth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Williams Annibynnol 534 79% Wedi'i ethol
Allan Pennington Ceidwadwyr Cymreig 141 21% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 675
Nifer yr Etholwyr 2025
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Williams 79% Wedi'i ethol
Allan Pennington 21% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd2