Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Dinbych (Isaf) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mark Young Annibynnol 992 40% Wedi'i ethol
Rhys Thomas Plaid Cymru - The Party of Wales 886 36% Wedi'i ethol
Gwynn Jones Ceidwadwyr Cymreig 329 13% Heb ei ethol
Maxime Boucknooghe Ceidwadwyr Cymreig 286 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2493
Nifer yr Etholwyr 3654
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 11
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mark Young 40% Wedi'i ethol
Rhys Thomas 36% Wedi'i ethol
Gwynn Jones 13% Heb ei ethol
Maxime Boucknooghe 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd11