Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodelwyddan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodelwyddan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Bodelwyddan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Councillor Raj Metri Llafur 384 57% Wedi'i ethol
Abigail Mainon Ceidwadwyr Cymreig 285 43% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 669
Nifer yr Etholwyr 1653
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Councillor Raj Metri 57% Wedi'i ethol
Abigail Mainon 43% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd4