Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 11 Tachwedd 2021

Llandrillo - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gwyneth Ellis Plaid Cymru - The Party of Wales 179 44% Wedi'i ethol
David Robinson Annibynnol 140 34% Heb ei ethol
Julian Sampson Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 88 22% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 407
Nifer yr Etholwyr 969
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwyneth Ellis 44% Wedi'i ethol
David Robinson 34% Heb ei ethol
Julian Sampson 22% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd1