Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 6 Mai 2021
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Patricia AstburyCeidwadol963639%Heb ei etholn/a
Andrew Christopher DunbobbinLlafur844534%Heb ei etholn/a
Eleanor Ann GriffithPlaid Cymru - The Party of Wales347114%Heb ei etholn/a
Mark YoungAnnibynnol243510%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod8683%-3%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Lisa Ashley Wilkins Democratiaid Rhyddfrydol 868 3% Heb ei ethol