Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Dewis cyntaf % Ail ddewis % Cyfanswm Outcome
Patricia Astbury Ceidwadol 9636 39% 1312 40% 10948 Heb ei ethol
Andrew Christopher Dunbobbin Llafur 8445 34% 2007 60% 10452 Heb ei ethol
Eleanor Ann Griffith Plaid Cymru - The Party of Wales 3471 14% Heb ei ethol
Mark Young Annibynnol 2435 10% Heb ei ethol
Lisa Ashley Wilkins Democratiaid Rhyddfrydol 868 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 24855
Nifer yr Etholwyr 55720
Number of ballot papers issued 25665
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 78
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn y cyfrif cyntaf 698
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn yr ail gyfrif 701
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 11253
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 8559
Y nifer a bleidleisiodd 46%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadCyfrif cyntafAil gyfrif
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd340700
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair3581
Cyfanswm a wrthodwyd698701