Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Gogledd Cymru - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Dewis cyntaf % Ail ddewis % Cyfanswm Outcome
Patricia Astbury Ceidwadol 75472 32% 14677 34% 90149 Heb ei ethol
Andrew Dunbobbin Llafur 69459 29% 28575 66% 98034 Wedi'i ethol
Eleanor Ann Griffith Plaid Cymru - The Party of Wales 67673 28% Heb ei ethol
Mark Young Annibynnol 15906 7% Heb ei ethol
Lisa Ashley Wilkins Democratiaid Rhyddfrydol 10149 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 238659
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn y cyfrif cyntaf 6843
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn yr ail gyfrif 15699
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadCyfrif cyntafAil gyfrif
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd424715684
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair259114
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr51
Cyfanswm a wrthodwyd684315699