Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Senedd Cymru Election - Dydd Iau, 6 Mai 2021

De Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ken Skates Llafur 10448 43% Wedi'i ethol
Barbara Ann Hughes Ceidwadol 7535 31% Heb ei ethol
Llyr Huws Gruffydd Plaid Cymru - The Party of Wales 4094 17% Heb ei ethol
Leenah Sarah Farhat Democratiaid Rhyddfrydol 730 3% Heb ei ethol
Jonathon Andrew Harrington Abolish the Welsh Assembly 599 2% Heb ei ethol
Jeanette Stefani Bassford Barton Plaid Annibyniaeth y DU 522 2% Heb ei ethol
Mandy Jones Reform UK 277 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 24205
Nifer yr Etholwyr 55216
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 137
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ken Skates 43% Wedi'i ethol
Barbara Ann Hughes 31% Heb ei ethol
Llyr Huws Gruffydd 17% Heb ei ethol
Leenah Sarah Farhat 3% Heb ei ethol
Jonathon Andrew Harrington 2% Heb ei ethol
Jeanette Stefani Bassford Barton 2% Heb ei ethol
Mandy Jones 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd137
Cyfanswm a wrthodwyd137