Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Cyngor Tref Rhuthun - Dydd Iau, 15 Ebrill 2021

Rhuthun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Christine Helen Ellis Annibynnol 588 25% Wedi'i ethol
Ethan Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 497 21% Wedi'i ethol
Rachel Jane Lewington Plaid Cymru - The Party of Wales 446 19% Heb ei ethol
James Aled Jones Llafur 359 15% Heb ei ethol
Grant Jonathon Mann Annibynnol 261 11% Heb ei ethol
Michael George Henry Hall Annibynnol 244 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2395
Nifer yr Etholwyr 4278
Number of ballot papers issued 1351
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 6
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 976
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 632
Y nifer a bleidleisiodd 32%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Christine Helen Ellis 25% Wedi'i ethol
Ethan Jones 21% Wedi'i ethol
Rachel Jane Lewington 19% Heb ei ethol
James Aled Jones 15% Heb ei ethol
Grant Jonathon Mann 11% Heb ei ethol
Michael George Henry Hall 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr3
Cyfanswm a wrthodwyd7