Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Cyngor Cymuned Llandrillo - Dydd Iau, 25 Mawrth 2021

Llandrillo - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Robinson Annibynnol 133 55% Wedi'i ethol
Aled Gareth Watson Annibynnol 61 25% Heb ei ethol
John Bryn Roberts Annibynnol 48 20% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 242
Nifer yr Etholwyr 502
Number of ballot papers issued 243
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 93
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 57
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Robinson 55% Wedi'i ethol
Aled Gareth Watson 25% Heb ei ethol
John Bryn Roberts 20% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1