Canlyniadau etholiadau ar gyfer Corwen

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Corwen

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 18 Mawrth 2021

Corwen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Alan Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 480 66% Wedi'i ethol
Gordon Hughes Llafur 148 20% Heb ei ethol
Lisa Jane Davies Democratiaid Rhyddfrydol 104 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 732
Nifer yr Etholwyr 1804
Number of ballot papers issued 738
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 338
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 236
Y nifer a bleidleisiodd 41%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alan Hughes 66% Wedi'i ethol
Gordon Hughes 20% Heb ei ethol
Lisa Jane Davies 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6