Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 8 Mehefin 2017
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Hold David Ian Jones ail-etholwyd gyda mwyafrif o 8%, newid o 5% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 40654 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 70% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
David Ian JonesCeidwadol1954148%Ail-etholwyd5%
Gareth ThomasLlafur1610440%-14%
Dilwyn Owain RobertsPlaid Cymru - The Party of Wales391810%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod10913%--3%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Anthony Victor Bathula Babu Democratiaid Rhyddfrydol 1091 3% Heb ei ethol