Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 8 Mehefin 2017

Gorllewin Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Ian Jones Ceidwadol 19541 48% Wedi'i ethol
Gareth Thomas Llafur 16104 40% Heb ei ethol
Dilwyn Owain Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 3918 10% Heb ei ethol
Anthony Victor Bathula Babu Democratiaid Rhyddfrydol 1091 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 40654
Nifer yr Etholwyr 58263
Number of ballot papers issued 40654
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 79
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 10022
Y nifer a bleidleisiodd 70%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Ian Jones 48% Wedi'i ethol
Gareth Thomas 40% Heb ei ethol
Dilwyn Owain Roberts 10% Heb ei ethol
Anthony Victor Bathula Babu 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd62
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair15
absenoldeb nod swyddogol2
Cyfanswm a wrthodwyd79