Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 8 Mehefin 2017
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Susan Elan Jones ail-etholwyd with a majority of 12%, newid o 13% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 37474 bleidleisiau a fwriwyd.

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Susan Elan JonesLlafur1900251%Ail-etholwyd13%
Simon Robert Maurice BaynesCeidwadol1464639%Heb ei etholn/a
Christopher James AllenPlaid Cymru - The Party of Wales22936%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod15334%--2%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Jeanette Stefani Bassford Barton Plaid Annibyniaeth y DU 802 2% Heb ei ethol
Bruce Roberts Democratiaid Rhyddfrydol 731 2% Heb ei ethol