Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 8 Mehefin 2017

De Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Susan Elan Jones Llafur 19002 51% Wedi'i ethol
Simon Robert Maurice Baynes Ceidwadol 14646 39% Heb ei ethol
Christopher James Allen Plaid Cymru - The Party of Wales 2293 6% Heb ei ethol
Jeanette Stefani Bassford Barton Plaid Annibyniaeth y DU 802 2% Heb ei ethol
Bruce Roberts Democratiaid Rhyddfrydol 731 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 37474
Number of ballot papers issued 37474
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 56
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Susan Elan Jones 51% Wedi'i ethol
Simon Robert Maurice Baynes 39% Heb ei ethol
Christopher James Allen 6% Heb ei ethol
Jeanette Stefani Bassford Barton 2% Heb ei ethol
Bruce Roberts 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd38
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair18
Cyfanswm a wrthodwyd56