Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019

Gorllewin Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Ian Jones Ceidwadol 20403 51% Wedi'i ethol
Joanne Thomas Llafur 13656 34% Heb ei ethol
David James Compton Wilkins Democratiaid Rhyddfrydol 3907 10% Heb ei ethol
Huw Elfed Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 2237 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 40203
Nifer yr Etholwyr 57714
Number of ballot papers issued 40203
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 297
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 147
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 9764
Y nifer a bleidleisiodd 70%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Ian Jones 51% Wedi'i ethol
Joanne Thomas 34% Heb ei ethol
David James Compton Wilkins 10% Heb ei ethol
Huw Elfed Williams 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd134
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair13
Cyfanswm a wrthodwyd147