Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Win Simon Robert Maurice Baynes was wedi'i ethol with a majority of 3%. Y cyfanswm o 36306 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 68% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Simon Robert Maurice BaynesCeidwadol1622245%Wedi'i ethol6%
Susan Elan JonesLlafur1498341%Outgoing-9%
Christopher James AllenPlaid Cymru - The Party of Wales21376%-0%
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod29648%-4%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Calum Dafydd Davies Democratiaid Rhyddfrydol 1496 4% Heb ei ethol
Jamie David Adams Reform UK 1468 4% Heb ei ethol