Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019

De Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Simon Robert Maurice Baynes Ceidwadol 16222 45% Wedi'i ethol
Susan Elan Jones Llafur 14983 41% Heb ei ethol
Christopher James Allen Plaid Cymru - The Party of Wales 2137 6% Heb ei ethol
Calum Dafydd Davies Democratiaid Rhyddfrydol 1496 4% Heb ei ethol
Jamie David Adams Reform UK 1468 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 36306
Nifer yr Etholwyr 53919
Number of ballot papers issued 36416
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 110
Y nifer a bleidleisiodd 68%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Simon Robert Maurice Baynes 45% Wedi'i ethol
Susan Elan Jones 41% Heb ei ethol
Christopher James Allen 6% Heb ei ethol
Calum Dafydd Davies 4% Heb ei ethol
Jamie David Adams 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd92
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair18
Cyfanswm a wrthodwyd110