Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Win James Michael Davies was wedi'i ethol with a majority of 5%. Y cyfanswm o 37213 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 66% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
James Michael DaviesCeidwadol1727046%Wedi'i ethol2%
Christopher Shaun RuaneLlafur1544341%Outgoing-9%
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod450012%-6%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Glenn Swingler Plaid Cymru - The Party of Wales 1552 4% Heb ei ethol
Peter Christopher Dain Reform UK 1477 4% Heb ei ethol
Gavin Christopher Scott Democratiaid Rhyddfrydol 1471 4% Heb ei ethol