Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
James Michael Davies Ceidwadol 17270 46% Wedi'i ethol
Christopher Shaun Ruane Llafur 15443 41% Heb ei ethol
Glenn Swingler Plaid Cymru - The Party of Wales 1552 4% Heb ei ethol
Peter Christopher Dain Reform UK 1477 4% Heb ei ethol
Gavin Christopher Scott Democratiaid Rhyddfrydol 1471 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 37213
Nifer yr Etholwyr 56649
Number of ballot papers issued 37297
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 279
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 84
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 10331
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 8754
Y nifer a bleidleisiodd 66%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
James Michael Davies 46% Wedi'i ethol
Christopher Shaun Ruane 41% Heb ei ethol
Glenn Swingler 4% Heb ei ethol
Peter Christopher Dain 4% Heb ei ethol
Gavin Christopher Scott 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd76
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair8
Cyfanswm a wrthodwyd84