Canlyniadau etholiadau ar gyfer Clocaenog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Clocaenog

Cyngor Cymuned Clocaenog - Dydd Iau, 7 Tachwedd 2019

Clocaenog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Catherine Anne Parton Annibynnol 38 45% Wedi'i ethol
Sian Wyn Jones Annibynnol 32 38% Heb ei ethol
Neil Dalleywater Annibynnol 15 18% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 85
Nifer yr Etholwyr 196
Number of ballot papers issued 85
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 38
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 24
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Catherine Anne Parton 45% Wedi'i ethol
Sian Wyn Jones 38% Heb ei ethol
Neil Dalleywater 18% Heb ei ethol