Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bryn Hedydd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bryn Hedydd]

Cyngor Tref Y Rhyl (Bryn Hedydd) - Dydd Iau, 13 Medi 2018

Y Rhyl [Bryn Hedydd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Reeve James Turner Llafur 215 38% Wedi'i ethol
Justine Marie Evans Ceidwadol 189 34% Heb ei ethol
Steven Terence Dyche-Albane Democrats and Veterans Party 156 28% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 560
Nifer yr Etholwyr 1625
Number of ballot papers issued 562
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 309
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 210
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Reeve James Turner 38% Wedi'i ethol
Justine Marie Evans 34% Heb ei ethol
Steven Terence Dyche-Albane 28% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd2