Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bryneglwys

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bryneglwys

Cyngor Cymuned Bryneglwys - Dydd Iau, 2 Awst 2018
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Win Nia Ann Roberts was wedi'i ethol with a majority of 40%. Y cyfanswm o 156 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 52% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Nia Ann RobertsAnnibynnol10970%Newydd etholedign/a
Roy Stephen SinclairAnnibynnol4730%Heb ei etholn/a