Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bryneglwys

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bryneglwys

Cyngor Cymuned Bryneglwys - Dydd Iau, 2 Awst 2018

Bryneglwys - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Nia Ann Roberts Annibynnol 109 70% Wedi'i ethol
Roy Stephen Sinclair Annibynnol 47 30% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 156
Nifer yr Etholwyr 302
Number of ballot papers issued 156
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 69
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 42
Y nifer a bleidleisiodd 52%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Nia Ann Roberts 70% Wedi'i ethol
Roy Stephen Sinclair 30% Heb ei ethol