Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Derwen]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Derwen]

Cyngor Tref Y Rhyl (Derwen) - Dydd Iau, 2 Awst 2018

Y Rhyl [Derwen] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Sarah Louise Roberts Llafur 389 46% Wedi'i ethol
Dawn Elizabeth Butters Ceidwadol 338 40% Heb ei ethol
Ian Mark Brown Democratiaid Rhyddfrydol 123 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 850
Nifer yr Etholwyr 2887
Number of ballot papers issued 853
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 751
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 487
Y nifer a bleidleisiodd 30%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sarah Louise Roberts 46% Wedi'i ethol
Dawn Elizabeth Butters 40% Heb ei ethol
Ian Mark Brown 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd3