Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 8 Mehefin 2017
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Win Christopher Shaun Ruane was wedi'i ethol with a majority of 6%. Y cyfanswm o 38684 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 68% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Christopher Shaun RuaneLlafur1942350%Wedi'i ethol12%
James Michael DaviesCeidwadol1704444%Outgoing5%
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod22176%-3%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
David Lee Wyatt Plaid Cymru - The Party of Wales 1551 4% Heb ei ethol
William Gwyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol 666 2% Heb ei ethol