Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 8 Mehefin 2017

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Christopher Shaun Ruane Llafur 19423 50% Wedi'i ethol
James Michael Davies Ceidwadol 17044 44% Heb ei ethol
David Lee Wyatt Plaid Cymru - The Party of Wales 1551 4% Heb ei ethol
William Gwyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol 666 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 38684
Nifer yr Etholwyr 56890
Number of ballot papers issued 38775
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 215
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 91
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 11330
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 9589
Y nifer a bleidleisiodd 68%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Christopher Shaun Ruane 50% Wedi'i ethol
James Michael Davies 44% Heb ei ethol
David Lee Wyatt 4% Heb ei ethol
William Gwyn Williams 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd72
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair18
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd91