Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Y Rhyl [Tynewydd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Brian Blakeley Llafur 720 31% Wedi'i ethol
Brian Jones Ceidwadol 560 24% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams Llafur 515 22% Wedi'i ethol
Reeve James Turner Llafur 499 22% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 2294
Nifer yr Etholwyr 3325
Number of ballot papers issued 1183
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 697
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 464
Y nifer a bleidleisiodd 36%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Brian Blakeley 31% Wedi'i ethol
Brian Jones 24% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams 22% Wedi'i ethol
Reeve James Turner 22% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
Cyfanswm a wrthodwyd8