Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Derwen]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Derwen]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Y Rhyl [Derwen] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jeanette Chamberlain-Jones Llafur 740 24% Wedi'i ethol
Ellie Marie Chard Llafur 640 20% Wedi'i ethol
Ellie Lauren Jones Ceidwadol 599 19% Wedi'i ethol
Daniel Peter Murray Ceidwadol 598 19% Heb ei ethol
Sarah Louise Roberts Llafur 568 18% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 3145
Nifer yr Etholwyr 2944
Number of ballot papers issued 1294
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 783
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 545
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeanette Chamberlain-Jones 24% Wedi'i ethol
Ellie Marie Chard 20% Wedi'i ethol
Ellie Lauren Jones 19% Wedi'i ethol
Daniel Peter Murray 19% Heb ei ethol
Sarah Louise Roberts 18% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5