Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Cefndy]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Cefndy]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Y Rhyl [Cefndy] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Patricia Margaret Jones Llafur 443 34% Wedi'i ethol
Peter Prendergast Llafur 356 27% Wedi'i ethol
James Alexander Ball Llafur 333 25% Wedi'i ethol
Dawn Elizabeth Butters Ceidwadol 178 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 1310
Nifer yr Etholwyr 2396
Number of ballot papers issued 650
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 15
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 459
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 278
Y nifer a bleidleisiodd 27%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Patricia Margaret Jones 34% Wedi'i ethol
Peter Prendergast 27% Wedi'i ethol
James Alexander Ball 25% Wedi'i ethol
Dawn Elizabeth Butters 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd15
Cyfanswm a wrthodwyd15