Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bryn Hedydd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bryn Hedydd]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Y Rhyl [Bryn Hedydd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Barry Mellor Llafur 380 40% Wedi'i ethol
Stewart Glyn Harris Ceidwadol 294 31% Wedi'i ethol
David Simmons Llafur 279 29% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 953
Nifer yr Etholwyr 1634
Number of ballot papers issued 660
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 308
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 190
Y nifer a bleidleisiodd 40%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Barry Mellor 40% Wedi'i ethol
Stewart Glyn Harris 31% Wedi'i ethol
David Simmons 29% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd9
Cyfanswm a wrthodwyd9