Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Prestatyn [Gogledd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
George Peter Anthony Flynn Ceidwadol 611 19% Wedi'i ethol
Paul Alan Penlington Llafur 566 18% Wedi'i ethol
Rachel Rebecca Flynn Ceidwadol 543 17% Wedi'i ethol
Caroline Anne Holliday Llafur 533 17% Heb ei ethol
David Turner Llafur 529 16% Heb ei ethol
Catrin Elen Jones Ceidwadol 445 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 3227
Nifer yr Etholwyr 3345
Number of ballot papers issued 1259
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 631
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 434
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
George Peter Anthony Flynn 19% Wedi'i ethol
Paul Alan Penlington 18% Wedi'i ethol
Rachel Rebecca Flynn 17% Wedi'i ethol
Caroline Anne Holliday 17% Heb ei ethol
David Turner 16% Heb ei ethol
Catrin Elen Jones 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair5
Cyfanswm a wrthodwyd5