Canlyniadau etholiadau ar gyfer Corwen [Uchaf]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Corwen [Uchaf]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Corwen [Uchaf] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Llewelyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 330 19% Wedi'i ethol
Carole Ann Derbyshire-Styles Annibynnol 233 14% Wedi'i ethol
Robert Glaves White Roberts Annibynnol 229 13% Wedi'i ethol
David Christopher Jones Annibynnol 185 11% Wedi'i ethol
Arthur Mark Thomas Annibynnol 180 11% Wedi'i ethol
Paul John Emrys Anyon Annibynnol 156 9% Wedi'i ethol
Simon Noel Howard Watkins Annibynnol 133 8% Wedi'i ethol
Porita Dorothy Elizabeth Cowley Annibynnol 121 7% Wedi'i ethol
Jane Katherine Marsden Annibynnol 77 5% Heb ei ethol
Bernard Anthony Whiten Annibynnol 63 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 8
Cyfanswm Pleidleisiau 1707
Nifer yr Etholwyr 1221
Number of ballot papers issued 429
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 225
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 150
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Llewelyn Jones 19% Wedi'i ethol
Carole Ann Derbyshire-Styles 14% Wedi'i ethol
Robert Glaves White Roberts 13% Wedi'i ethol
David Christopher Jones 11% Wedi'i ethol
Arthur Mark Thomas 11% Wedi'i ethol
Paul John Emrys Anyon 9% Wedi'i ethol
Simon Noel Howard Watkins 8% Wedi'i ethol
Porita Dorothy Elizabeth Cowley 7% Wedi'i ethol
Jane Katherine Marsden 5% Heb ei ethol
Bernard Anthony Whiten 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd5