Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Plastirion]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Plastirion]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Y Rhyl [Plastirion] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Anthony Christopher Thomas Ceidwadol 422 40% Wedi'i ethol
Keith Ronald Jones Llafur 351 33% Wedi'i ethol
Callum Peter Robinson Llafur 275 26% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1048
Nifer yr Etholwyr 2075
Number of ballot papers issued 732
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 414
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 245
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Anthony Christopher Thomas 40% Wedi'i ethol
Keith Ronald Jones 33% Wedi'i ethol
Callum Peter Robinson 26% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
absenoldeb nod swyddogol2
Cyfanswm a wrthodwyd2