Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Rhuddlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janet Ann Davies Ceidwadol 811 17% Wedi'i ethol
Arwel Roberts Annibynnol 656 14% Wedi'i ethol
William Reginald Davies Annibynnol 487 10% Wedi'i ethol
Heather Ellis Ceidwadol 430 9% Wedi'i ethol
Gareth Owen Rowlands Annibynnol 403 8% Wedi'i ethol
Andrew Thomas Smith Annibynnol 374 8% Wedi'i ethol
Jacqueline Burnham Annibynnol 364 8% Wedi'i ethol
Michael Edward Kermode Annibynnol 318 7% Wedi'i ethol
Sara Jane Harriet King Annibynnol 310 7% Wedi'i ethol
Gareth Smith Annibynnol 241 5% Wedi'i ethol
Sydney Gaskin Annibynnol 194 4% Wedi'i ethol
Maurice David Beer Annibynnol 158 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 11
Cyfanswm Pleidleisiau 4746
Nifer yr Etholwyr 2891
Number of ballot papers issued 1300
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 11
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 508
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 366
Y nifer a bleidleisiodd 45%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janet Ann Davies 17% Wedi'i ethol
Arwel Roberts 14% Wedi'i ethol
William Reginald Davies 10% Wedi'i ethol
Heather Ellis 9% Wedi'i ethol
Gareth Owen Rowlands 8% Wedi'i ethol
Andrew Thomas Smith 8% Wedi'i ethol
Jacqueline Burnham 8% Wedi'i ethol
Michael Edward Kermode 7% Wedi'i ethol
Sara Jane Harriet King 7% Wedi'i ethol
Gareth Smith 5% Wedi'i ethol
Sydney Gaskin 4% Wedi'i ethol
Maurice David Beer 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd10
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd11