Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd Orllewin]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd Orllewin]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Prestatyn [Gogledd Orllewin] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Adam David Orson Frobisher Ceidwadol 340 29% Wedi'i ethol
Martyn Alexander Poller Ceidwadol 312 26% Wedi'i ethol
Jason Mathew McLellan Llafur 287 24% Heb ei ethol
Janet Margaret Szabo Llafur 241 20% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1180
Nifer yr Etholwyr 1390
Number of ballot papers issued 669
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 377
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 266
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Adam David Orson Frobisher 29% Wedi'i ethol
Martyn Alexander Poller 26% Wedi'i ethol
Jason Mathew McLellan 24% Heb ei ethol
Janet Margaret Szabo 20% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5